Qalığa faiz

Cari hesaba orta aylıq qalıq

Bank VTB (Azərbaycan) korporativ müştərilərə hesabdakı orta aylıq qalığa faizlərin hesablanmasını nəzərdə tutan məhsul təklif edir. Beləliklə, sizin pullarınız hesabda qalmaqla yanaşı, sizə əlavə gəlir əldə etməyə də imkan verir.

·         Hesabın valyutası - AZN, RUB

·         Cari hesabdakı minimal məbləğ –min. 10 000 AZN (və ya RUB ekvivalentində) və daha yüksək

·         Faizlərin hesablanma dövrü – 1 ay (minimal qalığın saxlanılma müddəti)

·         Faizlərin hesablanması- Əlavə saziş* imzalandığı gündən etibarən hər ay, 360/30 üsulu ilə

·         Faizlərin ödənilməsi –hər ay cari hesaba, faizlərin hesablanması dövrü başa çatdıqdan sonrakı növbəti iş günü Avtomatik prolonqasiya – eyni şərtlərlə, o cümlədən eyni müddətə, amma Əlavə sazişin* uzadılması zamanı mövcud olan faizlərlə

·         Faiz dərəcəsi –faiz dərəcələrinə fərdi qaydada baxılır.

  * Əlavə saziş –cari hesabın Müqaviləsinə olunan və bu hesabdakı orta aylıq qalığa müvafiq valyutada faizlərin hesablanıb ödənilməsini nəzərdə tutan əlavə sazişdir