VTB — ÖRTÜKSÜZ AKKREDİTİVLƏR

ÖRTÜKSÜZ AKKREDİTİVLƏR

Akkreditivin məqsədi

  • Akkreditivin şərtlərinə uyğun sənədlərin müqabilində vəsaitləri alan şəxsin xeyrinə ödənişin icra olunması.

Akkreditivin növləri

  • Bankın maliyyəlşdirilməsi ilə akkreditiv;
  • Diskontlaşdırılma ilə akkreditiv;
  • Post-maliyyələşmə ilə akkreditiv

Şərtlər:

 
Akkreditivin həcmi
20 000 000 RUB-dək (və ya AZN ekvivalenti)
Akkreditivin valyutası
AZN, RUB
Akkreditiv üzrə öhdəlik müddəti
36 ayadək

          Заказать звонок          
Заказать звонок

Укажите ваш номер телефона и имя. Мы перезвоним вам.

Имя

Телефон*

Şəkil olan simvol daxil edin*
 
Öz telefon nömrənizi qeyd edin
Şəkil olan simvol daxil