VTB — Kreditləşdirmə

Kreditləşdirmə

DÖVRİYYƏ KREDİTİ

 • Kreditin məbləği 30 000 000 RUB-dək  
  (və ya AZN ekvivalenti)
 • Kreditin valyutası AZN, RUB
 • Faiz dərəcəsi 15%-dən başlayaraq
 • 36 ayadəkSƏRMAYE KREDİTİ

 • Kreditin məbləği 30 000 000 RUB-dək 
  (və ya AZN ekvivalenti)
 • Kreditin valyutası AZN, RUB
 • Faiz dərəcəsi 17%-dən başlayaraq
 • Kreditin müddəti 60 ayadək
AR SAHIBKARLIĞIN İNKIŞAFI FONDU
ILƏ ƏMƏKDAŞLIQ ÇƏRÇIVƏSINDƏ
GÜZƏŞTLI KREDIT

 • Kreditin müddəti 10 ilədək
 • Kreditin məbləği 5 000-dən 10 mln manatadək
 • Faiz dərəcəsi 5%
 • Güzəşt müddətikreditdən istifadə müddətinin ilk 1/2 dövrü