VTB — Kartların müqayisəsi

Kartların müqayisəsi

Visa Classic Visa Gold Visa Platinum
vtb_visa_1 vtb_visa_2 vtb_visa_3

Fiziki şəxslərə təqdim edilir


+

+

+
Hüquqi şəxslərə təqdim edilir

+ + +
Qeyri-rezidentlərə təqdim edilir

+ + +
İllik komissiya haqqı

15 AZN 40 AZN 80 AZN
Cash-Back (overdraft)1

- - -
Təcili sifariş haqqı (bir iş günü ərzində)

10 AZN 10 AZN 10 AZN
SMS xəbərdarlıq (aylıq)

2 AZN 2 AZN 2 AZN
Güzəştli şərtlər (daha ətraflı)

+ + +
PİN kodun açılması

2 AZN

2 AZN

2 AZN

Cash by Code/Card to Card

+ + +
İtirilmiş kartın bloklaşdırılması

+ + +
Kovertasiya əməliyyatları üzrə komissiya haqqı2

+ + +
Kart hesabında qalıq vəsaitə faiz hesablanması1

- - -
PinSet

+ + +
PinChange

+ + +
PinErase

+ + +


1Bütün multivalyuta kartlarının növləri üçün

2Multivalyuta kartı üzrə konvertasiya üçün komissiya haqqı tutulmur