VTB — Depozitlər

DepozitlərBank VTB (Azərbaycan) hüquqi şəxslərə yüksək səviyyəli xidmətlə yanaşı, sərfəli tariflər və geniş çeşiddə bank məhsulları təqdim edir. Bankımızın təqdim etdiyi depozitlər sayəsində korporativ müştərilərimiz vəsaitlərini dayanıqlı bankda əlverişli şərtlərlə qoruyub artıra bilərlər.

Hazırda bankımız korporativ müştərilərinə aşağıdakı depozitləri təqdim edir:

"Klassik" Depozit

 
Əmanətin valyutası AZN, USD
Əmanətin məbləği
minimum 30 000 AZN /17 000 USD
Əmanətin müddəti
90 gündən 1095 günədək (daxil olmaqla)
Faiz dərəcələri
korporativ müştərilər üçün fərdi qaydada baxılır
Faizlərin hesablanması və ödənməsi
gündəlik 360/30 üsulu ilə. Faizlərin ödənilməsi müştərinin seçiminə əsasən rüblük və ya müddətin sonunda
Əmanətə vəsaitin əlavə edilməsi
mümkün deyil
Vəsaitlərin qismən çıxarılması mümkün deyil
Müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verildikdə faizlərin hesablanma qaydası 180 günədək faizlər ödənilmir. 180 gündən sonra Bank öz xeyrinə cari tarixə olan hesablanmış faizlərin 50%-ni tutur.
Avtomatik prolonqasiya Mümkündür

Faizlərin hesablanması cədvəli

Depozitin müddəti
(Təqvim günlərində)
İllik faiz dərəcəsi
(Faizlər rüblük ödənildikdə)
İllik faiz dərəcəsi
(Faizlər müddətin sonunda ödənildikdə)
AZN USD AZN USD
90 günədək (daxil olmaqla) Fərdi qaydada - Fərdi qaydada -
180 günədək (daxil olmaqla) 4.5 % 0.5 % 6.50 % 0.7 %
270 günədək (daxil olmaqla) 5 % 0.8 % 7.00 % 1 %
365/366 günədək (daxil olmaqla) 7 % 2 % 9.5 % 2.2 %
731 günədək (daxil olmaqla) 7.5 % 2.1 % 10.00 % 2.3 %
1095 günədək (daxil olmaqla) 8.5 % - 11.00 % -


"Avans" Depoziti:

 
Əmanətin valyutası AZN
Əmanətin məbləği minimum 30 000 AZN
Əmanətin müddəti 90 gündən 1095 günədək (daxil olmaqla)
Faiz dərəcələri Faiz dərəcəsi cədvəlinə uyğun
Faizlərin hesablanması və ödənməsi gündəlik 360/30 üsulu ilə. Faizlərin ödənilməsi depozit müddətinin əvvəlində Müştərinin cari hesabına (pul vəsaitlərinin depozit hesabına mədaxil edildiyi gündən sonrakı iş günü)
Əmanətə vəsaitin əlavə edilməsi mümkün deyil
Vəsaitlərin qismən çıxarılması mümkün deyil
Müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verildikdə faizlərin hesablanma qaydası Müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verildikdə ödənilmiş faizlər Dövlət Vergi Xidmətinə ödənilən 10% vergi də daxil olmaqla tam məbləğdə əmanətin əsas məbləğindən silinir.
Avtomatik prolonqasiya Mümkün deyil

Faizlərin hesablanması cədvəli

Depozitin müddəti
(Təqvim günlərində)
İllik faiz dərəcəsi
180 günədək (daxil olmaqla) 3%
270 günədək (daxil olmaqla) 5%
365/366 günədək (daxil olmaqla) 6%
731 günədək (daxil olmaqla) 7,5%
1094 günədək (daxil olmaqla) 8,5%
1095 gün (daxil olmaqla) 9%