Bankın təşkilatı strukturu


Təşkilatı strukturun yerləşdirilmə tarixi: 24.01.2019