VTB — Müştərilərin müraciətlərinə baxılma müddətləri

Müştərilərin müraciətlərinə baxılma müddətləri

  1. Müştərilərin əlavə araşdırılma tələb edilməyən müraciətlərinə:
    1. hüquqi şəxslər və banklar üçün – 10 (on) iş günüdən gec olmayaraq;
    2. fiziki şəxslər üçün – 5 (beş) iş günüdən gec olmayaraq;
  2. Müştərilərin əlavə araşdırılma tələb edilən müraciətlərinə:
    1. hüquqi şəxslər və banklar üçün – 20 (iyirmi) iş gününədək;
    2. fiziki şəxslər üçün – 10 (on) iş gününədək.