Ticarət maliyyələşdirilməsiBank VTB (Azərbaycan) hesablaşmaların sənədli formalarından istifadə etməklə idxal əməliyyatlarının ticarət maliyyələşdirilməsi üzrə aşağıdakı bank məhsulları və xidmətləri təklif edir:

  • akkreditivlər;
  • İKA qarantiyaları ilə uzunmüddətli maliyyələşdirmənin təşkili;
  • inkasso;
  • qarantiya əməliyyatları.

Bankın hüquqi şəxslər üçün göstərdiyi xidmətlərin tarifləri.