Səhmlər haqqında məlumat

      Bank VTB (Azərbaycan) ASC-nin səhmlərinin 51.0%-i Rusiya tərəfinə (Bank VTB ASC), 48.99% və 0.01% – Azərbaycan tərəfinə (uyğun olaraq “AtaHolding” ASC və fiziki şəxs) məxsusdur.

      Bankın nizamnamə kapitalı 50 815 000 ( əlli milyon səkkiz yüz on beş min) manat olmaqla, hər birinin nominal dəyəri 0.2 (sıfır tam onda iki) manat olan, 254 075 000 (iki yüz əlli dörd milyon yetmiş beş min) adlı, sənədsiz, adi səhmdən ibarətdir.