Səhmlər haqqında məlumat

   Bank VTB (Azərbaycan) ASC-nin səhmlərin payı aşağıdakı kımidir: 

   •   Bank VTB (PSC) – 99,9999 %

   •   Fiziki şəxs – 0,0001%.

   Bankın nizamnamə kapitalı 50 815 000 ( əlli milyon səkkiz yüz on beş min) manat olmaqla, hər birinin nominal dəyəri 0.2 (sıfır tam onda iki) manat olan, 254 075 000 (iki yüz əlli dörd milyon yetmiş beş min) adlı, sənədsiz, adi səhmdən ibarətdir.