FATCA

Bank VTB (Azərbaycan) ASC "Xarici hesabların vergiyə cəlb olunması Haqqında" (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) ABŞ Qanununa uyğun olaraq MC1 (Reporting Model 1 FFI) uyğun olaraq məlumat verən maliyyə institutu qismində ABŞ Vergilər Xidmətinin portalında qeydiyyatdan keçmişdir. Banka (Global Intermediary Identification Number, GIIN) 3FZXN5.00046.ME.031 FATCA identifikatoru verilmişdir.

Aşağıdakı linkləri açmaqla lazım olan sənədləri əldə edə bilərsiniz:

  1. Hüquqi şəxslər üçün özünüqiymətləndirmə anketi
  2. Fiziki şəxslərinin müəyyən edilməsi üçün özünüqiymətləndirmə anketi
  3. Forma W8BEN
  4. Forma W8BEN E
  5. Forma W9